e-kredit: Løsningsorienteret huslån i friværdi

I en tid, hvor traditionelle banker strammer lånevilkårene, tilbyder e-kredit en løsningsorienteret og fleksibel mulighed for dem, der søger huslån i friværdi. Vores tilgang er skræddersyet til at imødekomme individuelle behov og situationer, hvilket har til formål at gøre os til et attraktivt valg for husejere, der står over for udfordringer i det traditionelle lånemarked. Vores eksistensberettigelse beror sig på at gøre huslån i friværdi tilgængelig for så mange boligejere som muligt.

Vi kigger på den enkeltes situation

Vores ansøgningsproces tager udgangspunkt i en grundig vurdering af din situation. Vi fokuserer ikke udelukkende på enkeltstående standardkriterier som gældsfaktor, rådighedsbeløb, indkomstniveau, men tager et mere holistisk syn på hele din økonomiske situation. Dette inkluderer din livshistorie, tidligere arbejdsforhold, civilstatus, antal børn og gældsforhold. Ved at tillade dig at præsentere en mere fuldstændig profil, er vi i stand til at udvikle mere skræddersyede finansielle løsninger, hvor man kan fravige på nogle kriterier og fortsat blive kreditgodkendt. Det skyldes vi vurderer hver enkelt sag enkeltvis og ikke udelukkende med udgangspunkt i fastsatte kriterier.

Vi er ikke en bank

Vi adskiller os fra bankerne og realkreditinstitutterne ved vores anvendelse af pantebreve / ejendomskreditlån. Når du bliver godkendt til et lån, tinglyser vi et pantebrev i friværdien på lånebeløbet. Dette sikrer lånet mod værdien af din ejendom, hvilket giver en yderligere sikkerhed for både dig og os som långiver. Denne tilgang kan være særligt gavnlig for dig, hvis du har opbygget betydelig friværdi i dit hjem, men måske står over for udfordringer med traditionelle lånevilkår på grund af bankernes rigide retningslinjer, som nogle gange spænder ben for økonomisk fornuftige boligejere .

En anden fordel hos os er vores fleksibilitet med hensyn til tilbagebetaling og omlægning af lån. Du har mulighed for at omlægge eller indfri dit pantebrev, ofte inden for en relativ kort periode på 6 til 18 måneder, afhængigt af dine omstændigheder. Da bankerne og realkreditinstitutterne gerne omlægger vores pantebreve modsat skattegæld. Denne tilgang tilbyder en høj grad af tilpasningsevne og kan være ideel for dig, der søger midlertidig finansiel løsning.

Vores tilgang til lån i friværdi giver dig en alternativ vej til at finansiere din ejendom, især hvis du ikke passer ind i bankernes “kasser”. Det kan være du har fået skattegæld, eller du har være uheldig med uforudsete omkostninger eller andet. Ved at tilbyde en løsning, der er tilpasset din unikke økonomiske situation, demonstrerer vi en forståelse for de skiftende behov og udfordringer, som moderne låntagere står over for.

e-kredit er ikke en bank, vi laver derfor lån udenombanken.
e-kredit kan hjælpe med finansiering uden om banken til boligejere.

Fordele ved huslån i friværdi gennem e-kredit

Vores fleksible og løsningsorienterede tilgang til huslån i friværdi tilbyder en række fordele, som gør os til et attraktivt valg for mange potentielle låntagere. Disse fordele adresserer direkte de udfordringer, som mange står overfor i det traditionelle banklånemarked.

Springbræt til realkreditlån

Derfor tilbyder vi pantebreve som alternativ til realkreditlån. Vi kan omlægge den gæld, som gør boligejere ikke kan få realkreditlån. Sådan bliver vi ofte brugt som springbræt tilbage til realkreditlån for boligejere. Vi oplever at boligejere, som optager huslån gennem e-kredit for omlægge gæld og særligt skattegæld får refinansieret til realkreditlån indenfor en kort årrække. Det samme gælder boligejere, som optager et pantebrev for få likviditet til at renovere for. Den ekstra ejendomsværdi, der kommer af renoveringen gør friværdien større og dermed mere attraktiv for realkreditinstituttet.

Huslån i friværdi til at indfri skattegæld.
VI hjælper med at få huslån i friværdien.

Fordele ved huslån i friværdi gennem e-kredit

  • Tilpasning til dine behov: Vi tager højde for din unikke økonomiske situation, som inkluderer en omfattende vurdering af finansielle faktorer, hvilket er særlig gavnligt, hvis du har en ikke-traditionel indkomstkilde eller bor i et område, som traditionelle banker ofte ignorerer.
  • Sikkerhed gennem pantebreve: Med pantebreve som sikkerhed for lånet giver vi dig mulighed for at udnytte friværdien i dit hjem. Dette kan være en væsentlig fordel, hvis du har opbygget betydelig værdi i din ejendom, men har udfordringer med at møde standardkriterier for lån.
  • Fleksible indfrielsesmuligheder: Det er til enhver tid muligt at indfri og omlægge et pantebrev. Det vil sige, at hvis du har mulighed for at få realkreditlån, så kan du omlægge dit pantebrev til realkreditlån. Det er nemlig muligt at omlægge et pantebrev helt eller delvist.
  • Ekspertise og Vejledning: E-kredit team af erfarne specialister inden for friværdi sikrer, at hver enkelt kunde modtager kyndig vejledning og støtte gennem hele processen. Denne personlige tilgang sikrer, at låntagere forstår alle aspekter af deres lån og hjælper dem med at træffe informerede beslutninger.
  • Overkommelighed: Selvom markedsbetingelserne varierer og renten typisk er højere end realkredit renten, så kan e-Kredits tilgang til lån ofte være mere overkommelig end traditionelle alternativer.

Vi er klar til at hjælpe dig videre

E-kredit mener vi at huslån i friværdi skal være muligt de mange og ikke de få. Vi arbejder hverdag for at hjælpe boligejere i danmark med at komme tilbage i varmen hos bankerne. Det gør vi ved at hjælpe med pantebrevslån / ejendomskreditlån i boligejeres friværdi. Vi er ligesom bankerne underlagt finanstilsynets krav, men ikke samme kassetænkning, som bankerne. Vi arbejder på at hjælpe boligejeren ved at tilbyde et mere løsningsorienteret syn på deres økonomiske omstændigheder. Vi kan ikke hjælpe alle, men arbejder løsningsorienteret i hver eneste sag. Vi tilbyder skræddersyede lånemuligheder baseret på friværdien.

Du kan ringe på 61 10 40 80

Skrive til os på velkommen@e-kredit.dk

Vi er klar til at hjælpe dig

Start låneansøgning