Boligfinansierings udfordringer for selvstændige?

For selvstændige erhvervsdrivende kan den vej, der fører til boligfinansiering, synes ujævn og fyldt med udfordringer. Fra usikkerheden omkring uregelmæssig indkomst til komplekse krav om finansiel dokumentation. Den selvstændiges vej til lån ofte alt andet end lige til. E-kredit forstår vi disse unikke udfordringer og arbejder hverdag med at en løsningsorienteret kreditvurdering. Dermed kan man som selvstændig få skræddersyede lånemuligheder baseret på lån i friværdien.

Svært for selvstændige at få hjælp i banken

De, der driver egen virksomhed, kan ofte opleve markante udsving i deres indkomst. Dette fører til udfordringer for långivere, der forsøger at vurdere deres betalingsevne og ofte resulterer i en højere risikovurdering. Det traditionelle finansielle system er designet til regelmæssighed og forudsigelighed, og de selvstændige passer ofte ikke ind i disse kasser. Det resulterer som oftest i afslag til selvstændige, som ellers har en fornuftig økonomi gennem deres hårde arbejde. Denne artikel vil fortælle om de udfordringer, som selvstændige møder, når de søger lån i friværdi i deres bolig.

Man kan ikke få lån i friværdi, hvis man har fået skattegæld i ejendommen.
Mange boligejere har fået sværere ved at få lån i egen bank pga. kassetænkning.

Typiske udfordringer:

  1. Regelmæssig Indkomst: Selvstændige oplever ofte betydelige svingninger i deres indtægt. Dette kan gøre det vanskeligt for långivere at vurdere deres betalingsevne, hvilket ofte resulterer i en højere risikovurdering.

  2. Dokumentation for Indkomst: Banker og andre traditionelle långivere kræver ofte detaljeret og omfattende finansiel dokumentation. Selvstændige kan have svært ved at fremvise standard lønsedler, hvilket kan gøre låneansøgningsprocessen mere kompleks.

  3. Kreditvurdering: Selvstændiges kreditvurdering kan blive negativt påvirket af deres variable indtægt, hvilket kan føre til lavere kreditscore eller højere rentesatser på lån.

  4. Svært at fremvise fast indtægt: På grund af den variable natur af deres indkomst, skal selvstændige ofte yde ekstra bevis for deres finansielle stabilitet og evne til at tilbagebetale lån.

  5. Behovet for Fleksibilitet: Selvstændige har ofte brug for mere fleksible lånevilkår for at imødekomme de uforudsigelige aspekter af deres forretning og indtægtsstrømme.

  6. Svært ved at opnå friværdilån: På grund af usikkerheden omkring deres indtægter kan selvstændige finde det svært at blive godkendt til større lån, som f.eks. boliglån.

  7. Korte løbetider: Nogle långivere tilbyder meget korte løbetider for at kompensere for den øgede risiko, de mener der forbundet med selvstændige.

  8. Personlig Ansvarlighed: I mange tilfælde kan selvstændige blive nødt til at stille personlige aktiver, som sikkerhed for forretningslån, hvilket øger den personlige finansielle risiko.

Firkantede dokumentationskrav

Banker og traditionelle finansielle institutioner forlanger ofte detaljeret finansiel dokumentation, som selvstændige kan have svært ved at levere. Manglen på standardiserede lønsedler og den komplekse natur af selvstændig indkomst kan gøre låneansøgningsprocessen besværlig. Det er en svær byrde at løfte som selvstændig. Dertil har bankerne ofte krav om, at man skal have været selvstændig i mere end 2 år før man kan få hjælp. Det er selvom man har mange års erfaring indenfor selv samme branche, som man nu er selvstændig erhvervsdrivende i. Det er sådanne firkantede retningslinjer, hvor den enkeltes situation ikke tages i betragtning, som gør det svært som selvstændig, at få en retfærdig kreditvurdering.

Selvstændige har svært ved at låne i friværdien gennem egne banker.
Selvstændige kan få hjælp til lån i friværdi hos e-kredit

Den selvstændiges kamp

Selvstændig erhvervsdrivende starter som oftest ud på egen hånd grundet en dybfølt passion indenfor deres fagområde. De ønsker at udleve deres passion ved at være selvstændige. Der er dog store omkostninger forbundet ved, at være selvstændig. Heriblandt at man skal løbe en stor økonomisk risiko. Vi har ovenfor beskrevet de skrappe krav, som bankerne har til de selvstændige. Det resulter i, at den selvstændige skal løbe en stor økonomisk risiko, hvor opsparing og værdier sættes på spil. Dertil skal den selvstændige være til rådighed mere end blot hverdage 9-17. Det kræver man er til rådighed, da den selvstændige oftest er eneste person til at besvare arbejdstelefonen. Dertil er der stigende bureaukratiske krav, som den erhvervsdrivende stilles overfor, hvilket tager tid fra udføre de enlige kerneydelser, som virksomhed lever af. Ifølge Dansk Erhverv, så er Danmark på sidstepladen i EU i forhold til andelen af selvstændige erhvervsdrivende i forhold til lønmodtagere.

Vi tror på de selvstændige

E-kredit forstår de mange udfordringer, som den selvstændiges hverdag består af. Vi tror på, at det skal være lettere for selvstændige, at opnå lån. Vi er ligesom bankerne underlagt finanstilsynets krav, men ikke samme kassetænkning, som bankerne. Vi arbejder på at hjælpe selvstændige ved at tilbyde et mere nuanceret syn på deres økonomiske situation. Vi kan ikke hjælpe alle, men vi forsøger at forstå disse unikke udfordringer og har positioneret sig som en långiver, der tilbyder skræddersyede lånemuligheder baseret på friværdien, specielt tilpasset de selvstændige.

  • Du kan ringe til os på 61 10 40 80
  • Skrive til os på velkommen@e-kredit.dk

Vi er klar til at hjælpe dig

Start låneansøgning